L to R: Dr. Prachi Lakhe, Dr. Saroj Desai, Dr. Rita Israni, Dr. Chandra Chakravarti, Dr. Anuradha Gadkari, Dr. Pradnya Bhalerao (Convener), Dr, Punita Tiwari (Secretary), Dr. Bharati Ganu (Treasurer), Dr. Seem Ubale, Dr. Deepti Andhare, Dr. Seema Somalwar


Convener: Dr. Pradnya Bhalerao

Address:
Kanchan Ban Flat B 1
Khare town Dharampeth
Nagpur- 440010

Email: pradnyabha@gmail.com